Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Борисюк Алла

Борисюк Алла


Борисюк Алла Степанівна
Закінчила педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича у 1999р. 
·        У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.
·        У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: „Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. З 2012 р. працює на посаді професора кафедри психології та соціології.
 Навчальні та навчально-методичні посібники
Борисюк А. С. Психологія з основами педагогіки : навчальний посібник / А. С. Борисюк, Н. А. Гайсонюк, В. А. Осипенко. – Чернівці : БДМУ, 2012. – 460 с.
Borysiuk A. S. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual / A. S. Borysiuk, N. A. Haisonyuk, V. A. Osypenko. – Chernivtsi : BSMU, 2012. – 460 p.
 Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія / А. С. Борисюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010 – 440 с.
 Борисюк А. С. Основи психології. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко.  – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 200 с.
 Борисюк А. С. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів : навчально-методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 128 с.
 Борисюк А. С. Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ : навчально-методичний посібник / укл. А. С. Борисюк, О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 88 с.
 Борисюк А. С. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / А. С. Борисюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 149 с.