Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Чаповська Роксоляна Богданівна

Чаповська Роксоляна Богданівна


Чаповська Роксоляна Богданівна
ОСВІТА
Вища освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність – математика, кваліфікація – математик, викладач, 1989 р.
Аспірантура: 1994 – 1997 рр. – стаціонарна аспірантура Львівського державного університету імені Івана Франка, кафедра механіки.
Кандидатська дисертація: ”Контактна взаємодія пружних тіл із урахуванням нестаціонарного та квазістаціонарного фрикційного теплоутворення” – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Захист – ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів, 1998. Керівник – проф. Євтушенко Олександр Олексійович.
Інформація про вчене звання доцента: 2004 р. – доцент кафедри економічної кібернетики, Львівська державна фінансова академія.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1994–1997 роки – стаціонарна аспірантура Львівського держуніверситету, кафедра механіки.1990–1994 роки, 1997–1998 роки – Український державний лісотехнічний університет, інженер-програміст кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічний процесів, інженер-програміст обчислювального центру асистент (за сумісництвом).1998–2007 роки – Львівська державна фінансова академія, доцент кафедри економічної кібернетики. 2007–2010 роки – Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті ”Львівська політехніка”, доцент кафедри інформаційних систем і технологій. 2010-2011 роки – Дрогобицький державний педагогічний університет, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики. З 2011 року – доцент кафедри екологічної безпеки та аудиту.
НАГОРОДИ
1997 рік – присуджено грант Соросівського Аспіранта № PSU071060.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Навчальні дисципліни: Бази даних в екології, Екологічна статистика
НАУКОВА РОБОТА
Напрями науково-технічних досліджень – проблеми екологізації в цукрівництві, розробка методів та засобів підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Опубліковано понад 50 наукових праць (в тому числі 35 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 15 навчально-методичних праць.
Серед них:
Контактна взаємодія пружних тіл із урахуванням нестаціонарного та квазістаціонарного фрикційного теплоутворення”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів, 1998.
Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Microsoft Access 2000: Навч. посіб. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 324 с.
Чаповська Р., Вальдрат О. Робота з Microsoft Excel 2000/XP/2003: Навч. посіб. МОН України. – Чернівці: Книги XXI, 2006, 253 с.
Делявський М.В., Жмуркевич А.Є., Одрехівський М. В. Чаповська Р. Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посіб. МОН України / За аг. Ред.. к.т.н., доц.. Р.Б. Чаповської. – Чернівці: Книги XXI, – 2006. – 430 с.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Захоплення – фотографія, подорожі, музика.