Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Чучко Михайло Костянтинович


 Чучко Михайло Костянтинович
Кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Народився 11 листопада 1972 р. в смт. Путила Чернівецької області в родині художників. Батько – Костянтин, походив з роду Мирона Дарія, нащадки якого Петро та Василь в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. обиралися присяжними (джуратами) громади Сторонець-Путилів. Мати – Ганна, належала до родини Яцко, представники якої були епітропами парафіяльної церкви в с. Долішні Станівці над Черемошем. Початкову та середню освіту здобував в школах смт. Путили, м. Нєфтєюганська (Російська федерація) та смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області. У 1989 р. вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника. В 1994 р., закінчивши навчання в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську, працював у Чернівецькому музеї народної архітектури і побуту на посаді старшого наукового співробітника відділу етнографії. В 1995 р. став завідувачем етнографічного відділу. Протягом 1998–2000 рр. працював заступником голови Робочої групи з підготовки матеріалів до тому „Зводу пам’яток історії і культури Чернівецької області”. 21 червня 2000 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України у м. Києві захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності етнологія (07.00.05) на тему „Буковинська дерев’яна культова архітектура ХVІІ – ХІХ ст. (До проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)”.  З 2000 р. працює на історичному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Спершу обіймав посаду завідувача етнографічним музеєм (2000 – 2002 рр.), згодом асистента (2002 – 2003 рр.), а з 2003 р. доцента. Досліджує культове будівництво на Буковині, а також соціально-релігійні аспекти повсякденного життя православного населення північних волостей Молдавської землі та австрійської Буковини. Автор 58 наукових публікацій та 5 навчально-методичних розробок.