Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Гармаш Людмила Сергіївна

Гармаш Людмила Сергіївна


Гармаш Людмила Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Народилася 07.08.1950 р. в м. Пенза (Росія).Закінчила середню школу  № 2 в м. Переяславі-Хмельницькому  (1967). Навчалася в Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця (1967-1973). Працювала лікарем-гігієністом (1973-1975), лікарем з гігієни дітей та підлітків (1975-1991) у м. Переяславі-Хмельницькому. Викладач Переяслав-Хмельницького педагогічного училища (1979), викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту (1990).Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення” в Інституті психології   ім. Г.С. Костюка АПН України, присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук (2002).Доцент кафедри валеології, анатомії та фізіології (2003). Відмінник освіти України (2000).Автор та співавтор 80 наукових та навчально-методичних праць. Серед них навчального посібника «Психогігієна» (2006) та підручника «Валеологія» (2011), виданих під грифом МОН України.