Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Коцур Надія Іванівна

Коцур Надія Іванівна


 
 
 
Коцур  Надія Іванівна  - завідувач кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології, доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. Відмінник освіти України. Н.І.Коцур розробила і викладає низку фундаментальних дисциплін природничого циклу для студентів різних спеціальностей: «Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики», «Вікова фізіологія», «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Педіатрія»,  «Психогігієна». Для дистанційної форми навчання розробила електронні варіанти навчальних посібників.    З 2012 р. Н.І.Коцур є керівником ініціативної науково-дослідної теми «Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти», яка внесена в державний реєстр Українського ІНТЕ (№112 U 005313). З 2003 р. – завідувач лабораторії діагностики здоров’я та профілактики захворювань, яка є структурним навчально-науковим підрозділом кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.  Професор Н.І. Коцур – учасниця низки Міжнародних та всеукраїнських  наукових конференцій, симпозіумів з проблем формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді. Брала активну участь у Міжнародних конференціях за кордоном, зокрема, Міжнародній науково-практичній  конференції з проблем туризму і рекреації (м.Жешов, Польша, 2001 р.);  Міжнародному семінарі з проблем наркоманії та її профілактики серед дітей і молоді в ХХІ столітті (м. Париж, Франція, 2003 р.; м.Женева, Швейцарія, 2009 р.); ХХІХ Інтернаціональному конгресі з психології (м.Берлін, Німеччина, 2008 р.); Міжнародній конференції   з проблем освіти та науки (м.Санкт-Петербург, Росія,  травень 2005 р.); Міжнародній конференції з проблем туризму (м. Краків, 2010 р.); Міжнародній науковій і практичній конференції з природничих і гуманітарних знань (Росія, Краснодар, 2011, 2012, 2013 рр.); Міжнародній  науковій конференції з методологічних проблем соціальних груп (м.Вроцлав, Польща, 2012 р.); Міжнародного наукового семінару з   управління безпеки складних систем (Словаччина, 2013 р.). Професор Н.І.Коцур – член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «історія науки й техніки»  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Н.І. Коцур входить до редакційної колегії таких  наукових збірників університету: «Гуманітарний вісник», «Переяславський літопис», «Технологічна освіта».    За активну та сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток науково-дослідної роботи університету неодноразово нагороджувалася грамотами, дипломами і подяками університету, Київського обласного управління освіти, міської ради і районної держадміністрації м. Переяслав-Хмельницький,   Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.   Відмінник освіти України (1999 р.). За здобутки в науковій і навчально-виховній роботі  в  2001 р. нагороджена пам’ятною медаллю в честь 15-річчя Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, а в 2009 р. – медаллю Г.С. Сковороди. У 2007 р. нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення». У 2010 р. у Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з  безпеки життєдіяльності та основ здоров’я за 2010» навчальні посібники «Валеологія» та «Шкільна гігієна» визнані одними із найкращих і нагороджені дипломами переможців. Автор близько  300 наукових і навчально-методичних  праць, в тому числі 5 навчальних посібників і підручника, виданих під грифом МОН України «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004 р., 1-е вид.; 2008 р., 2-е вид), «Психогігієна» (2005 р., 1-е вид.; 2006 р.; 2-ге вид.), «Валеологія» (2011). У науковому доробку Н.І. Коцур понад 15 закордонних публікацій.Н.І. Коцур здійснює керівництво аспірантами та здобувачами. Під її керівництвом захищено 8  кандидатських  дисертацій зі спеціальності «історія науки й техніки». В даний час здійснює керівництво 7 аспірантами.  З 2011 р. професор Н.І. Коцур очолює наукову школу «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій  половині ХІХ - ХХІ століття». За темою наукової школи під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертації та підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації, опубліковано 44 статей у фахових збірниках та 48 статей у інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій, видано 3 монографії. З 2005 р – дійсний член (академік) Міжнародної Академії Безпеки Життєдіяльності, а з 2009 р.  – член Європейської Асоціації наук з Безпеки (Польща, Краків). Сучасне коло наукових інтересів Н.І.Коцур   – становлення і розвиток медичних і біологічних наук в Україні в ХІХ – ХХІ ст.; впровадження здоров’язбережувальних технологій в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах; психофізіологічні особливості адаптації шестирічних дітей до навчання в школі.