Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Миценко Іван Михайлович

Миценко Іван Михайлович

Миценко Іван Михайлович Доктор економічних наук, професор
Наукова біографія
Народився 22.12.1949 р. в с. Злинка, Маловиськівський р-н, Кіровоградська обл., Україна. В 1984 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини» і отримав кваліфікацію інженера-механіка. Дисертацію на одержання ступеня кандидата наук захистив в 1997 році за спеціальністю «Праця, заробітна плата та рівень життя», на тему: «Методи забезпечення сприятливих умов праці в матеріальному виробництві». В 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економікою» в інституті економіки промисловості НАН України, на тему: «Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності».
Основні наукові напрямки роботи, наукові досягнення:
Сфера наукових досліджень: організація управління, планування і регулювання економіки, міжнародна економіка та інтеграційні аспекти України. Автор понад 160 наукових праць, із них 5 навчальних посібників, 6 наукових монографій.
Основні публікації:
· Інноваційна безпека України в процесі інтернаціоналізації знань. Стаття, 2009 р.–10 ст.
· Роль інноваційної економіки у забезпеченні екологічної безпеки: досвід країн ЄС. CCтаття , 2010 р. –12 ст.
· І.М. Миценко Глобальні виклики і трансформація геоекономічної політики України Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 20, ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2011р. с. 17- 27
· І.М. иценко, Н.В. Стежко Глобалізаційна ідентичність і розвиток національної економіки в посткризовий період: цілі, ресурси, перспективи, Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 11. – Тернопіль: Економічна думка, 2011.
Нагороди:
· Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».
· За значні досягнення в галузі економічної науки Академією економічних наук України нагороджений Золотою медаллю імені М.І. Туган-Барановського (2008).
· Відмінник освіти України.