Cart 0 Wishlist User Profile Call Us

Школа Ігор Миколайович

Школа Ігор Миколайович

Школа Ігор Миколайович
Школа Ігор Миколайович - видатний вчений-науковець у сфері досліджень регіонального економічного розвитку та міжнародних економічних відносин, що має міжнародне та вітчизняне визнання та популярність. Він – доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки. Йому властива виняткова здатність передбачувати перспективні тенденції розвитку економіки країни, що дозволяє розробляти проекти, які підвищують ефективність функціонування суб’єктів комерційної діяльності регіону, некомерційних організацій та органів місцевої влади.
Ігорем Миколайовичем опубліковано більше 200 наукових праць як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях, серед яких 10 підручників та навчальних посібників для ВНЗ та 25 монографій, присвячених сучасним проблемам міжнародних економічних відносин, формам регіонального розвитку. Під його керівництвом розроблено більше як 50 науково-дослідних робіт, результати яких використовуються, як суб’єктами комерційної діяльності так і обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування при розробці програм розвитку областей і міст України, формуванні інвестиційних портфелів, розвитку інфраструктури регіону тощо.
Народився 14 лютого у 1940 р. в м. Ашгабаді, Туркменської РСР в українській сім’ї. Після школи працював мотобійцем та слюсарем у майстернях рудника. Закінчивши Криворізький гірничий інститут, став гірничим майстром на шахті. Після навчання в Харківському інженерно-економічному інституті, у 1967 році отримав другу освіту і подальше життя присвятив науці. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1986 р. – докторську. З 1973 року по 1989 рік викладав економічні дисципліни в інститутах Кривого Рогу та Херсону. З 1989 р. по 2000 р. завідував кафедрою міжнародної економіки економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. З 2000 року працює завкафедрою економіки підприємництва та менеджменту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. А з 2003 р. і до цього часу обіймає посаду заступника директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків з одночасним виконанням обов’язків завідувача кафедрою міжнародної економіки. І.М.Школа організував і провів у Чернівцях 19 міжнародних науково-практичних конференцій, рекомендації яких враховуються Урядом і Верховною Радою України при виробленні державних програм розвитку та прийнятті законодавчих актів України.
В 1995 році Школою Ігорем Миколайовичем засновано наукову школу. Першим серйозним проектом стала науково-дослідна тема, що передбачала розробку методології і методів створення вільних економічних зон, консигнаційних складів, зон безмитної торгівлі, міжнародних транспортних коридорів. Висновки і рекомендації, отримані в результаті виконання даної НДР, покладені в основу проекту Закону України про спеціальні (вільні) економічні зони в Україні, а одним із авторів цього Закону України став керівник дослідження, професор І.М. Школа.
З кожним роком науково-дослідна робота під керівництвом професора І.М. Школи розширюється і поглиблюється.
Школа І.М. докладає великих зусиль для збереження і розвитку наукової співпраці та зовнішньоекономічних зв'язків Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ з міжнародними та вітчизняними ВНЗ та фондами, розширення взаємодії з ними в інтересах розвитку науки. Ця співпраця виявляється в участі науковців в реалізації міжнародних наукових програм, широкому обміні інформацією, укладанні численних угод і договорів.
З великим натхненням Ігор Миколайович піклується про наукову молодь, про залучення молодих талантів до наукової роботи в інституті і аспірантурі. Він завжди пов'язує підготовку молодих кадрів з пропагандою і поліпшенням умов складної, але важливої для суспільства праці науковця. За період з 1995 по 2008 рік керівником наукової школи «Міжнародні економічні відносини та регіональна економіка», д.е.н., професором І.М. Школою підготовлено 40 кандидатів та один доктор економічних наук.
За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців Ігор Миколайович був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (31 серпня 2001р.), в 2006 р. став лауреатом премії ім. Омеляна Поповича, а в 2007 р. йому присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
Крім величезних здобутків у науковій діяльності, Ігор Миколайович має неабиякі творчі таланти, зокрема займається живописом та різьбленням по дереву. Мав шість персональних виставок. Техніка його живопису – глибока крапкова мініатюрна акварель. Головний лейтмотив його занять живописом – «Людина є невід’ємною частиною природи і разом з нею складає одне ціле». Небайдуже спостерігання і вивчення природи дає наснагу Ігорю Школі спробувати перенести красу рідного краю на полотно, передати подих чи стан природи, бо вона жива і вічна. «Неможливо спокійно, без почуття тепла і вдячності дивитись на велич гір, чистоту і плинність гірських річок, оксамит лісів і прозорість галявин, дивину краси квітів чи листя. Хай в пам’яті людській залишиться те, що може бути втрачене, хай люди відчують свою відповідальність перед природою, а значить, перед майбутнім своїх дітей і близьких», - каже Ігор Миколайович.
«Обраним бути непросто. Особливо тим, хто володіє незвичайним скарбом – вміє тримати мить думкою, словом, нотами, пензлем… Ігор Миколайович – серед них. Вчить інших збагнути незбагненне. Бо хто ми є? Відлуння простору в природі. А його картини (чесно і без патетики) лікують душу, стирають фальш, вміють грати неперевершено соло для кожного своє. Правда, яка стосується і мене. Картини змінили внутрішній світ. Зарядили неповторністю, дивом, реальністю та нереальністю, подарували чимало поетичних рядків.
Мені поталанило спілкуватися з Ігорем Миколайовичем, співпрацювати з ним. П’ять поетичних збірок «Лабіринти душі», «Акварелі любові», «Миттєвості», «Подих серця», «Відлуння дощів» прикрашають і налаштовують на зустріч із словом репродукції картин І.М. Школи.
Людина, яка намагається жити в гармонії з природою, залишаючи через своє мистецтво її велич та красу для нащадків, допомагає іншим цінувати своє «ego». Треба встигнути якомога більше почерпнути у Ігоря Миколайовича мудрості і впевненості, доброти і врівноваженості, ерудиції і скромності. Встигнути, щоб не втратити радість спілкування з надзвичайною людиною», - ділиться думками про І.М. Школу поетеса Олена Логінова.
Як людина, вчений і громадянин І.М. Школа володіє неперевершеними якостями захоплювати великі колективи науковців, заражати їх невичерпним ентузіазмом, створювати сприятливу творчу обстановку. Він завжди швидко і своєчасно відгукується і на потреби своїх колег, і на потреби економіки, держави.